سلام
سوال:

دوستان تو قسمت تعمسرات قسمت های انجمن موضوعات و... به چه دردی میخورن؟