ماهیت هاست سئو چیزی است که بسیار ساده میباشد اما عملکرد واقعی آن می تواند بسیار برای مردم گیج کننده باشد. از آنجا که این نوع هاستینگ مستلزم وب سایت های مختلف با کلاس های مختلف IP c خود میباشند خیلی از صاحبان کسب و کار الکترونیک را سردرگم می کند. این به چه معنا میباشد؟ آیا شما نیاز به اجاره کردن سرورهای مختلف برای دریافت کردن آدرس های IP را دارید؟ آیا شما نیاز به مدیریت کنترل پنل های مختلف را دارید؟
اول باید چگونگی کار کردن کنترل پنل در داخل Search Engine Optimization هاستینگ را درک کنیم و همچنین شما نیاز به فهمیدن IP آدرس و چگونگی کار کردن آن را هم دارید. هر وب سایت و یا هر اتصال به اینترنت آنلاین دارای IP آدرس خاص خود میباشد. روتری که شما در منزل از آن استفاده می کنید IP آدرس خاص خود را دارد همانطوری که وب سایت کمپانی شما هم IP آدرس خاص خود را دارد. با این حال هر وب سایت در هر سرور همان IP آدرس را خواهد داشت چرا که این آدرس مشخص کننده سرور واقعی از دیگر سرورها میباشد. درون آن IP آدرس کلاس های مختلفی وجود دارد و این کلاس هاست که مربوط به هاست سئو خواهند بود.
هر IP آدرس پر شده در دوره ای از اعداد از هم جدا شده میباشد مانند 123.456.789.10 هر بخش از این اعداد اشاره کننده به یک حرف میباشد از راست به چپ A, B, C, و D که کلاس C در Search Engine Optimization هاستینگ مهم میباشد زیرا آن چیزی است که موتورهای جستجو به آن نگاه می کنند و اگر شما سایت های مختلفی داشته باشید که همه آنها همان کلاس C را داشته باشند موتورهای جشتجو در واقع می توانند شما را جریمه کنند.
و این به این دلیل است که یکی از تاکتیک های رایج Search Engine Optimization هاستینگ ایجاد بسیاری از وب سایت ها برای یک کسب و کار و یا همان شخص میباشد و از انها برای ترویج سایت های دیگر استفاده می کند. این کار باعث ایجاد مقدار زیادی از ترافیک برای سایت ها خواهد شد و باعث افزایش درآمد کلی خواهد شد. با این حال اگر همه آن وب سایت ها داری همان کلاس C در IP آدرس خود باشند موتورهای جستجو در واقع آنها را جریمه خواهند کرد به جای جلب کردن ترافیک برای انها.
از انجا که این سیستم طولانی است و تا حدودی پیچیده میباشد که منجر می شود بسیاری از مردم فکر کنند که انها نیز به داشتن وب سایت ها مختلف ذخیره شده بر سرور های مختلف را دارند و این که انها باید کنترل پنل های جداگانه ای برای مدیریت انها استفاده کنند. پس از همه اگر هر چیزی برروی سرور همان IP آدرس را داشته باشد که به نظر می رسد تنها راه برای تغییر IP آدرس را داشته باشد. اگر این موارد بود Search Engine Optimization هاستینگ هیچ وقت آسان و راحت نمی بود.
هنگامی که شما برای یک Search Engine Optimization هاستینگ ثبت می کنید انها برای همه وب سایت های شما یک IP آدرس تعیین می کنند و اطمینان حاصل می کنند که هر کدام از این IP ها کلاس C خودش را داشته باشد. انها می توانند این کار را هنگام راه اندازی سایت شخصی شما انجام دهند و همه انها می تواند بروی همان سرور انجام شود زیرا تمام آن به صورت دستی توسط Search Engine Optimization هاستینگ انجام می شود. همچنین در همین راستا شما لازم نیست به کنترل پنل ها مختلف به منظور داشتن کلاس ها مختلف C دسترسی داشته باشید چون همه انها بر روی همان سرور میباشند.
بسیاری از مردم فکر می کنند به دلیل اینکه Search Engine Optimization هاستینگ نیاز به داشتن IP آدرس های مختلفی را دارد پس شما باید کنترل پنل ها جداگانه برای دسترسی به انها را داشته باشید. ولی این 100 در صد درست نمیباشد.
سورس:
شما نیاز به کنترل پنل های مختلف برای هاست سئو دارید