نمیدونم. خوب جایی پست زدم یا نه
2 گیگ هاست میخوام بعد چند وقت کل پولشو میدم. کسی بهم میده؟؟