تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: مشکل با چت باکس

 1. Top | #1
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Dec 2014
  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  7
  موردپسند
  1 بار
  اطلاعات
  Windows 8 Chrome 39.0.2171.95
  میزان امتیاز
  0

  Angry مشکل با چت باکس


  هر کار می کنم چت باکسم از این حالت در نیماد
  نسخه وی بی 4.2.2
  تم اسمارت وی بی
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #2
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  سن
  28
  نوشته ها
  37
  مورد پسند
  36 بار
  اطلاعات
  Windows 8 Firefox 34.0
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  درود


  1. جای مناسبی تاپیک ایجاد نکردید .
  2. قالب vsa_chatbox را در جستجوی قالب استایل مورد نظرتون جستجو / پیدا نمایید و سپس با کدهای زیر جایگزین فرمایید .  بدرود


  کد:
  <vb:if condition="(($_REQUEST['do']=='cchatbox') OR ($_REQUEST['do']=='ccarc'))"> {vb:stylevar htmldoctype} <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}"> <head> {vb:raw headinclude} {vb:raw headinclude_bottom} <title>{vb:raw vboptions.bbtitle} - {vb:rawphrase vsacb_chatbox}</title> </head> <body onload="VSacb_getUsers();"> {vb:raw header} {vb:raw navbar} </vb:if> <vb:if condition="((($_REQUEST['do']=='cchatbox') OR in_array(THIS_SCRIPT, array($vsacb_locs)) OR $vsacb_oneforum) AND ($_REQUEST['do']!='ccarc'))"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="text-align:{vb:stylevar left};"><tr><td><br /> <div class="blockhead" style="height:36px;padding-{vb:stylevar right}:{vb:math {vb:stylevar padding}/2-1};font-weight:bold"> <span style="float:{vb:stylevar right};"> <a class="collapse" style="margin-{vb:stylevar left}:15px;position:static" id="collapse_vsacb_boxswitch" href="javascript:void(0);"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw vbcollapse.collapseimg_vsacb_boxsw}_40b.png" alt="" border="0" /></a> </span> <div class="popupmenu" style="float:{vb:stylevar left};"> <a href="javascript://" class="popupctrl"><vb:if condition="($_REQUEST['do']!='cchatbox')">{vb:rawphrase vsacb_chatbox}<vb:else />{vb:rawphrase vsacb_chatbox_full}</vb:if>&nbsp;</a> {vb:raw vsachatbox_dropdown} </div> </div> <div id="vsacb_boxswitch" class="blockrow" style="padding:0px;<vb:if condition="$vboptions[vsachatbox_collapsed_always]"><vb:if condition="(THIS_SCRIPT!='misc')">display:none</vb:if><vb:else />{vb:raw vbcollapse.collapseobj_vsacb_boxswitch}</vb:if>"> <vb:if condition="$vboptions[vsachatbox_pos_statusbar]==1"> {vb:raw vsachatbox_status} </vb:if> <vb:if condition="$vboptions[vsachatbox_pos_input]==1"> {vb:raw vsachatbox_input} </vb:if> <div class="blockrow" id="vsacb_messagearea" style="background-color:{vb:stylevar editor_background.backgroundColor};text-align:{vb:stylevar left};overflow:auto;height:<vb:if condition="($_REQUEST['do']=='cchatbox')">{vb:raw vboptions.vsachatbox_height_full}px<vb:else />{vb:raw vboptions.vsachatbox_height}px</vb:if>;width:auto;font-size:{vb:raw vsacb_textsize};"> {vb:rawphrase vsacb_loading} </div> <vb:if condition="$vboptions[vsachatbox_pos_input]==2"> {vb:raw vsachatbox_input} </vb:if> <vb:if condition="$vboptions[vsachatbox_pos_statusbar]==2"> {vb:raw vsachatbox_status} </vb:if> <vb:if condition="$vboptions[vsachatbox_pos_statusbar]==0"> <div style="display:none">{vb:raw vsachatbox_status}</div> </vb:if> </div> <br /></td></tr></table> </vb:if> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-- VSacb_nowPosting = false; VSacb_nowLoading = true; VSacb_nowLogged = true; <vb:if condition="($_REQUEST['do']!='ccarc')"> VSacb_KickInactive = setTimeout("VSacb_LogInOut('logout');", {vb:raw vboptions.vsachatbox_logout_dur} * 1000 * 60); setTimeout("VSacb_nowLoading = false;VSacb_getMessages();", {vb:raw vboptions.vsachatbox_newmess_dur} * 1000); </vb:if> VSacb_nowRefreshing = null; function VSacb_LogInOut(todo) { vsacb_inputfield = fetch_object('vsacb_entermessage'); vsacb_actbutton = fetch_object('vsacb_logbutton'); vsacb_submitbutton = fetch_object('vsacb_submitbutton'); vsacb_selsize = fetch_object('vsacb_m_size'); vsacb_actusers = fetch_object('vsacb_actusersarea'); if (!VSacb_nowLogged || (todo=='')) { VSacb_nowLogged = true; vsacb_actbutton.src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/user-online.png"; vsacb_inputfield.disabled = false; vsacb_submitbutton.disabled = false; vsacb_selsize.disabled = false; clearTimeout(VSacb_KickInactive); VSacb_nowPosting = false; VSacb_getMessages(); <vb:if condition="(($_REQUEST['do']=='cchatbox') OR ($_REQUEST['do']=='ccarc'))"> vsacb_actusers.style.display = 'block'; VSacb_getUsers(); </vb:if> } else { VSacb_nowLogged = false; vsacb_actbutton.src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/user-offline.png"; vsacb_inputfield.disabled = true; vsacb_submitbutton.disabled = true; vsacb_selsize.disabled = true; <vb:if condition="!$vsachatbox_cantpost"> fetch_object('vsacb_infoarea').innerHTML = '{vb:rawphrase vsacb_notlogged, "VSacb_LogInOut();"}'; </vb:if> VSacb_nowPosting = true; <vb:if condition="(($_REQUEST['do']=='cchatbox') OR ($_REQUEST['do']=='ccarc'))"> vsacb_actusers.style.display = 'none'; </vb:if> } } function VSacb_getMessages() { if (!VSacb_nowPosting) { clearTimeout(VSacb_nowRefreshing); if (VSacb_nowLoading) { fetch_object('vsacb_infoarea').innerHTML = '{vb:raw vsacb_newstat}'; } else { fetch_object('vsacb_infoarea').innerHTML = '{vb:rawphrase vsacb_status_refreshing}'; } vsacb_Messages = new vB_AJAX_Handler(true); vsacb_Messages.onreadystatechange(VSacb_updateMessages); vsacb_Messages.send('misc.php?{vb:raw session.sessionurl}show=ccbmessages'); } } function VSacb_updateMessages() { if (vsacb_Messages) { if (vsacb_Messages.handler.readyState == 4 && vsacb_Messages.handler.status == 200 && vsacb_Messages.handler.responseText) { vsacb_MessagesDiv = fetch_object('vsacb_messagearea'); vsacb_MessagesDiv.innerHTML = '<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="99%" align="{vb:stylevar left}">' + vsacb_Messages.handler.responseText + '</table>'; <vb:if condition="(!$vsacb_cantpost OR ($vsacb_cantpost AND $vboptions[vsachatbox_auto_refresh_guests]))"> if (VSacb_nowLogged) { VSacb_nowRefreshing = setTimeout('VSacb_getMessages()', ({vb:raw vboptions.vsachatbox_auto_refresh_messages} * 1000)); } </vb:if> <vb:if condition="$vboptions[vsachatbox_reverse_messages]"> vsacb_MessagesDiv.scrollTop = vsacb_MessagesDiv.scrollHeight; </vb:if> } } if (!VSacb_nowLoading) { if (!VSacb_nowLogged) { <vb:if condition="!$vsachatbox_cantpost"> fetch_object('vsacb_infoarea').innerHTML = '{vb:rawphrase vsacb_notlogged, "VSacb_LogInOut();"}'; <vb:else /> fetch_object('vsacb_infoarea').innerHTML = '{vb:rawphrase vsacb_idle}'; </vb:if> } else { fetch_object('vsacb_infoarea').innerHTML = '{vb:rawphrase vsacb_idle}'; } } } function VSacb_getUsers() { vsacb_Users = new vB_AJAX_Handler(true); vsacb_Users.onreadystatechange(VSacb_updateUsers); vsacb_Users.send('misc.php?{vb:raw session.sessionurl}show=ccbusers'); } function VSacb_updateUsers() { if (vsacb_Users) { if (vsacb_Users.handler.readyState == 4 && vsacb_Users.handler.status == 200 && vsacb_Users.handler.responseText) { vsacb_UsersDiv = fetch_object('vsacb_actusersarea'); vsacb_UsersDiv.innerHTML = '<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="text-align:{vb:stylevar left};">' + vsacb_Users.handler.responseText + '</table>'; <vb:if condition="(!$vsacb_cantpost OR ($vsacb_cantpost AND $vboptions[vsachatbox_auto_refresh_guests]))"> if (VSacb_nowLogged) { setTimeout('VSacb_getUsers()', ({vb:raw vboptions.vsachatbox_auto_refresh_users} * 1000)); } </vb:if> } } } function VSacb_getSmilies() { document.getElementById("vsacb_smilies_more").innerHTML = '{vb:rawphrase vsacb_loading}'; vsacb_Smilies = new vB_AJAX_Handler(true); vsacb_Smilies.onreadystatechange(VSacb_updateSmilies); vsacb_Smilies.send('misc.php?{vb:raw session.sessionurl}show=ccbsmilies'); } function VSacb_updateSmilies() { if (vsacb_Smilies) { if (vsacb_Smilies.handler.readyState == 4 && vsacb_Smilies.handler.status == 200 && vsacb_Smilies.handler.responseText) { vsacb_SmiliesDiv = fetch_object('vsacb_smiliesarea'); vsacb_SmiliesDiv.innerHTML = '<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="text-align:{vb:stylevar left};">' + vsacb_Smilies.handler.responseText + '</table>'; document.getElementById("vsacb_smilies_more").style.display = "none"; } } } function VSacb_LimitChars(textbox, counter, climit) { field = document.getElementById(textbox); if (field && field.value.length >= climit) { field.value = field.value.substring(0, climit); } vsa_chleftarea = document.getElementById(counter); if (vsa_chleftarea) { vsacb_lengthinfo = climit - field.value.length; if (vsacb_lengthinfo<100 && vsacb_lengthinfo>9) { vsa_chleft = "0"+vsacb_lengthinfo; } else if (vsacb_lengthinfo<10) { vsa_chleft = "00"+vsacb_lengthinfo; } else { vsa_chleft = vsacb_lengthinfo; } vsa_chleftarea.innerHTML = vsa_chleft; } } function VSacb_postMessage(formObj) { fetch_object('vsacb_infoarea').innerHTML = '{vb:rawphrase vsacb_status_posting}'; vsacb_Message = new vB_AJAX_Handler(true); vsacb_Message.onreadystatechange(VSacb_postedMessage); if (VSacb_nowPosting) { VSacb_nowPosting = false; VSacb_getMessages(); return false; } vsacb_NewMessage = formObj.vsacb_entermessage.value; if (vsacb_NewMessage.replace(/ /g, '') == '') { alert('{vb:rawphrase vsacb_must_enter}'); return false; } vsacb_Message.send('misc.php', 'do=cb_postnew&vsacb_newmessage=' + PHP.urlencode(vsacb_NewMessage) + VSacb_getMValues(document.forms['vsacb_post_form'])); fetch_object('vsacb_entermessage').value = ''; fetch_object('vsacb_entermessage').focus(); fetch_object('vsacb_counter').innerHTML = '{vb:raw vboptions.vsachatbox_charlimit}'; VSacb_nowPosting = true; return false; } function VSacb_postedMessage() { if (vsacb_Message.handler.readyState == 4 && vsacb_Message.handler.status == 200) { VSacb_nowPosting = false; clearTimeout(VSacb_KickInactive); VSacb_getMessages(); } } function VSacb_getMValues(sbForm) { rString = ''; inputObjs = sbForm.getElementsByTagName('input'); for (i = 0; i < inputObjs.length; i++) { if (inputObjs[i].type == 'hidden' && inputObjs[i].value != '') { rString += '&' + inputObjs[i].name + '=' + PHP.urlencode(inputObjs[i].value); } } return rString; } function VSacb_updateInput(sProperty, setting) { VSacb_saveCookie('vsachatbox_' + sProperty, setting); eval('document.forms["vsacb_post_form"].vsacb_entermessage.style.' + sProperty + ' = "' + setting + '"'); eval('document.forms["vsacb_post_form"].' + sProperty + '.value = "' + setting + '"'); } function VSacb_updateColor(color) { document.getElementById('color').value = color; document.getElementById('vsacb_entermessage').style.color = color; document.getElementById('vsacb_m_color').style.backgroundColor = color; document.getElementById('vsacb_colorlink').style.backgroundColor = color; VSacb_saveCookie('vsachatbox_color', color); } function VSacb_updateStyle(sProperty) { trueValue = '' switch (sProperty) { case 'fontWeight': falseValue = 'bold' break; case 'textDecoration': falseValue = 'underline' break; case 'fontStyle': falseValue = 'italic' break; } VSacb_saveCookie('vsachatbox_' + sProperty, ((eval('document.forms["vsacb_post_form"].' + sProperty + '.value'))? trueValue : falseValue)); return (eval('document.forms["vsacb_post_form"].' + sProperty + '.value'))? trueValue : falseValue; } function VSacb_updateSButton(cButton, sProperty) { if (cButton.value.match(/\+/)) { cButton.value = cButton.value.replace('+', '') } else { cButton.value = '+' + cButton.value } VSacb_updateInput(sProperty, VSacb_updateStyle(sProperty)); } function VSacb_insertSmilie(smcode) { document.forms["vsacb_post_form"].vsacb_entermessage.value += ' ' + smcode; if (VSacb_nowLogged) { document.getElementById('vsacb_entermessage').focus(); } return false; } function VSacb_saveCookie(name, value) { expires = new Date(); expires.setTime(expires.getTime() + (1000 * 86400 * 365)); if (value != '') { set_cookie(name, value, expires); } else { delete_cookie(name); } if (name=="vsachatbox_txtsize") { document.getElementById('vsacb_entermessage').style.fontSize = value +"px"; document.getElementById('vsacb_messagearea').style.fontSize = value +"px"; } } function VSacb_readCookies() { <vb:if condition="($vboptions[vsachatbox_colors_enabled] AND !$vsacb_cantpost)"> memory_color = fetch_cookie('vsachatbox_color'); if (memory_color != null && memory_color != '') { VSacb_updateColor(memory_color); } else { VSacb_updateColor('{vb:raw vsacb_color_default}'); } </vb:if> memory_bold = fetch_cookie('vsachatbox_fontWeight'); memory_underline = fetch_cookie('vsachatbox_textDecoration'); memory_italic = fetch_cookie('vsachatbox_fontStyle'); if (memory_bold != null && memory_bold != '') { VSacb_updateSButton(fetch_object('vsacb_m_bold'), "fontWeight"); } if (memory_underline != null && memory_underline != '') { VSacb_updateSButton(fetch_object('vsacb_m_underline'), "textDecoration"); } if (memory_italic != null && memory_italic != '') { VSacb_updateSButton(fetch_object('vsacb_m_italic'), "fontStyle"); } } function VSacb_delCookies() { delete_cookie('vsachatbox_color'); delete_cookie('vsachatbox_fontWeight'); delete_cookie('vsachatbox_fontStyle'); delete_cookie('vsachatbox_textDecoration'); fetch_object('color').value = ''; fetch_object('fontWeight').value = ''; fetch_object('fontStyle').value = ''; fetch_object('textDecoration').value = ''; fetch_object('vsacb_entermessage').style.color = '{vb:raw vsacb_color_default}'; fetch_object('vsacb_entermessage').style.fontWeight = 'normal'; fetch_object('vsacb_entermessage').style.fontStyle = 'normal'; fetch_object('vsacb_entermessage').style.textDecoration = 'none'; <vb:if condition="($vboptions[vsachatbox_colors_enabled] AND !$vsacb_cantpost)"> fetch_object('vsacb_m_color').style.backgroundColor = '{vb:raw vsacb_color_default}'; fetch_object('vsacb_colorlink').style.backgroundColor = '{vb:raw vsacb_color_default}'; </vb:if> fetch_object('vsacb_m_bold').value = 'B'; fetch_object('vsacb_m_italic').value = 'I'; fetch_object('vsacb_m_underline').value = 'U'; } function VSacb_selectAll(obj) { arrInput = document.getElementsByTagName("input"); for (i=0; i<arrInput.length; i++) { if (arrInput[i].type == 'checkbox') { arrInput[i].checked = obj.checked; } } } function VSacb_Confirm(what,who,name) { if (what=='delsel') { if (confirm('{vb:rawphrase vsacb_confirm_delete_all}')) { if (confirm('{vb:rawphrase vsacb_confirm_delete_all_again}')) { location.href = "misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=vsacb_delall"; } } } if (what=='deluser') { if (confirm('{vb:rawphrase vsacb_delete_user} '+name+'?')) { location.href = 'misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=vsacb_deluser&u='+who; } } if (what=='delmess') { if (confirm('{vb:rawphrase vsacb_delete_mess}?')) { location.href = 'misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=vsacb_delmess&m='+who; } } if (what=='banuser') { if (confirm('{vb:rawphrase vsacb_ban_user}: '+name+'?')) { location.href = 'misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=vsacb_banuser&u='+who; } } if (what=='unbanuser') { if (confirm('{vb:rawphrase vsacb_unban_user}: '+name+'?')) { location.href = 'misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=vsacb_unbanuser&u='+who; } } } function VSacb_controlArcMessage() { this.vsacb_msgid = -1; this.active = false; } VSacb_nowEditing = false; VSacb_controlArcMessage.prototype.Edit = function (vsacb_msgid) { if (vsacb_msgid != this.vsacb_msgid) { if (this.active) { this.cancelActive(this.vsacb_msgid) } this.active = true; this.vsacb_msgid = vsacb_msgid; fetch_object('vsacb_message_edit_' + this.vsacb_msgid).style.display = 'block'; fetch_object('vsacb_message_' + this.vsacb_msgid).style.display = 'none'; fetch_object('vsacb_editlink_' + this.vsacb_msgid).style.display = 'none'; fetch_object('vsacb_editbutton_' + this.vsacb_msgid).style.display = 'block'; fetch_object('vsacb_message_editor_' + this.vsacb_msgid).focus(); } return false; } VSacb_controlArcMessage.prototype.cancelActive = function (vsacb_msgid) { fetch_object('vsacb_message_edit_' + this.vsacb_msgid).style.display = 'none'; fetch_object('vsacb_message_' + this.vsacb_msgid).style.display = 'block'; fetch_object('vsacb_editlink_' + this.vsacb_msgid).style.display = 'block'; fetch_object('vsacb_editbutton_' + this.vsacb_msgid).style.display = 'none'; return false; } VSacb_controlArcMessage.prototype.Save = function () { if (this.active) { vsacb_Message = new vB_AJAX_Handler(true); vsacb_Message.onreadystatechange(VSacb_savedMessage); if (VSacb_nowEditing) { alert('{vb:rawphrase vsacb_busy}'); return false; } CBMsg = fetch_object('vsacb_message_editor_' + this.vsacb_msgid).value; if (CBMsg.replace(/ /g, '') == '') { alert('{vb:rawphrase vsacb_must_enter}'); return false; } vsacb_Message.send('misc.php?{vb:raw session.sessionurl}', 'do=vsacb_editmessage&id=' + this.vsacb_msgid + '&vsacb_editmessage=' + PHP.urlencode(CBMsg)); VSacb_nowEditing = true; } return false; } vsacb_MessageID = new VSacb_controlArcMessage; function VSacb_savedMessage() { if (vsacb_Message.handler.readyState == 4 && vsacb_Message.handler.status == 200) { VSacb_nowEditing = false; vsacb_MessageID.active = false; fetch_object('vsacb_message_' + vsacb_MessageID.vsacb_msgid).innerHTML = vsacb_Message.handler.responseText; vsacb_MessageID.cancelActive(vsacb_MessageID.vsacb_msgid); vsacb_MessageID.vsacb_msgid = -1; } } function VSacb_updateSmiliePreview(smiliesource) { smiliearea = fetch_object("vsacb_smiliepreview"); smiliearea.src=smiliesource; } <vb:if condition="($_REQUEST['do']!='ccarc')"> VSacb_readCookies(); VSacb_getMessages(); <vb:if condition="$vboptions[vsachatbox_logout_init]"> VSacb_LogInOut('logout'); </vb:if> <vb:if condition="$vsacb_load_high"> VSacb_LogInOut('logout'); fetch_object('vsacb_infoarea').innerHTML = '{vb:rawphrase vsacb_high_load, {vb:raw vsacb_load_info}}'; fetch_object('vsacb_logbutton_area').innerHTML = '<img class="inlineimg" id="vsacb_logbutton" src="{vb:stylevar imgdir_statusicon}/user-invisible.png" border="0" alt="" />'; </vb:if> </vb:if> --> </script> <vb:if condition="($_REQUEST['do']=='ccarc')"> <form id="vsacb_search" name="vsacb_search" action="misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=ccarc" method="post"> <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px"> <tr style="vertical-align:bottom;"> <td style="text-align:{vb:stylevar left};"><input type="text" class="primary textbox" name="cbt" style="font-size:11px;" size="25" onfocus="if(!this._haschanged){this.value=''};this._haschanged=true;" value="{vb:raw vsacb_search_value}" /> <input type="submit" class="button" value="{vb:rawphrase go}" /></td> </tr> </table> </form> <form id="vsacb_muldel" name="vsacb_muldel" action="misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=vsacb_multidel" method="post" onsubmit="return confirm('{vb:rawphrase vsacb_confirm_delete}')"> <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" /> <div class="blockhead" style="height:16px;padding-{vb:stylevar right}:{vb:math {vb:stylevar padding}/2-1};font-weight:bold"> <div class="popupmenu" style="float:{vb:stylevar left};"> <a href="javascript://" class="popupctrl">{vb:rawphrase vsacb_archive}&nbsp;</a> {vb:raw vsachatbox_dropdown} </div> </div> <div style="border:1px solid {vb:stylevar shadow_color};border-top:0px;"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="text-align:{vb:stylevar left};"> <vb:if condition="($vboptions[vsachatbox_auto_prune]!='')"> <tr> <td colspan="5">{vb:rawphrase vsacb_autoprune_note, {vb:raw vboptions.vsachatbox_auto_prune}}</td> </tr> </vb:if> <vb:if condition="($vsacb_targettext!='')"> <tr> <td colspan="5"><span style="float:{vb:stylevar right};">{vb:rawphrase vsacb_switchtoall}</span>{vb:rawphrase vsacb_showingsearch, {vb:raw vsacb_targettext}}</td> </tr> </vb:if> <vb:if condition="($vsacb_targetuser!='')"> <tr> <td colspan="5"><span style="float:{vb:stylevar right};">{vb:rawphrase vsacb_switchtoall}</span>{vb:rawphrase vsacb_showinguser}</td> </tr> </vb:if> <vb:if condition="(($vsacb_totalentries>0) AND $vsacb_msgs_arc_final AND !$_REQUEST['ccbnomess'])"> <tr style="text-align:{vb:stylevar left};"> <td class="blocksubhead">{vb:rawphrase time}</td> <td class="blocksubhead">{vb:rawphrase user}</td> <td class="blocksubhead" style="text-align:{vb:stylevar left};">{vb:rawphrase message}</td> <td class="blocksubhead" style="width:1%;text-align:{vb:stylevar right};"></td> <td class="blocksubhead" style="width:1%;text-align:{vb:stylevar right};"> <vb:if condition="($vsacb_canmod AND ($vsacb_totalentries>0))"> <input type="checkbox" name="vsacb_checkall" id="vsacb_checkall" value="" onclick="VSacb_selectAll(this);" /> </vb:if> </td> </tr> {vb:raw vsacb_msgs_arc_final} <vb:else /> <tr> <td class="blocksubhead" style="width:100%;text-align:center;">{vb:rawphrase vsacb_no_messages}</td> </tr> </vb:if> <vb:if condition="($vsacb_canmod AND ($vsacb_totalentries>0) AND $vsacb_msgs_arc_final AND !$_REQUEST['ccbnomess'])"> <tr style="text-align:{vb:stylevar right};"> <td class="blocksubhead" colspan="5"><input type="submit" class="button" name="vsacb_muldel_submit" value="&nbsp;{vb:rawphrase vsacb_delete_selected}&nbsp;" onclick="confirmation();" /></td> </tr> </vb:if> </table> </div> </form> <vb:if condition="($pagenav AND !$_REQUEST['ccbnomess'])"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:3px"> <tr class="blockrow"> <td style="width:100%;"><span style="float:{vb:stylevar right};">{vb:raw pagenav}</span></td> </tr> </table> </vb:if> </vb:if> <vb:if condition="(($_REQUEST['do']=='cchatbox') OR ($_REQUEST['do']=='ccarc'))"> <br /> <div id="vsacb_actusersarea">&nbsp;</div> <br /> {vb:raw footer} </body> </html> </vb:if>

  کاربر مقابل از Big User بابت این پست مفید تشکر کرده است:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •