میشه این قالب را تغغیر بدید
http://up.vbiran.ir/images/oc73wnwp8nnzgu5e0z8.rar
اینو پاک کنی

Capture.PNG

این ها رو هم سیاه کنید