درود،دوستان من میخوام دامنه تی کا بگیرم ایپی دی ان اس میخواد

لطف کنین ایپی شو کی داره بده اینجا تا دامنه رو بگیرم.