سلام دوست گرامی
کا انجمنم به راهتی باز میشه اما به هیچ عنوان تنضیمات اصلی انجمن و پروفایل کاربر باز نمیشه
یعنی دیتابیس ارور میده
خواهشن یکی راهنمایی کنه