استفاده از لوگو در جاهای مختلف :
در سری مقالات مختلف مجیک دیزاین سعی بر آن خواهد شد تا شما را با موارد مختلف طراحی آرم آشنا کنیم. در ابتدا می خواهیم در مورد طراحی آرم برای استفاده در همه جا را بررسی کنیم .

آرمی که برای شرکت شما طراحی می شود جدای از همه فاکتورهای دیگر باید جاهای استفاده از این آرم را نیز در نظر داشت . به عنوان مثال باید در نظر گرفت این آرم در کنار زیبایی و مناسب بودن برای استفاده در فضای مجازی و صفحات وب برای استفاده در بیلیبوردهای تبلیغاتی بزرگ در سطح شهر ها و یا استفاده در یک صفحه روزنامه و یا بر روی کاغذ و نامه رسمی اداری مناسب باشد .
طرح لوگوی شما ممکن است بر روی یک لباس و یا درگلدوزی مورد استفاده قرار بگیرد و یا ممکن است به عنوان لوگوی تبلیغاتی بر روی کیف و کفش چاپ شود.
باید همه موارد مورد استفاده از لوگو را مدنظر قرار داد و سنجید که بر روی هرکدام به شکلی دیده خواهند شد و آیا در هرکدام از آنها مناسب دیده خواهد شد یا نه.
همچنین آرم شما باید قابلیت تغییر اندازه و زیبا دیده شدن در هر اندازه ای را داشته باشد . این لوگو ممکن است بر روی تابلوها غول پیکر استفاده شود و یا بر روی کاغذهای کوچک A5 و باید در هر اندازه ای قابلیت خود را حفظ نماید .
پیشنهاد می شود مقاله معانی خطوط در طراحی را نیز مطالعه فرمایید.منبع دیزاین مجیک