سلام به کاربران وی بی ایران:
یک بنر می خوام برای سایت:www.lergo.ir
60*468
می خوام دو تصویری باشه.تصویر اول روش نوشته باشه:شیر مرغ تا جون آدمیزاد
تصویر دوم هم:اگه نا حالا نیومدی ...
مرسی

برای این سایت هم می خوام.تقربا مثل هم باشه.
www.goal3.ir
ممنون