استفاده مناسب از خطوط در طراحی :
بیش از این از معانی رنگ در کسب و کار و طراحی و همچنین خلاقیت در طراحی را نوشته ایم و اینبار معانی خطوط در طراحی را بررسی می کنیم .

در بحث روانشناسی خطوط نیز القا کننده مفاهیمی به بیننده می باشد . از خطوط باید در جای مناسب در طراحی استفاده نمود و معنای هر خط و شکلی را در طراحی دانست . به بررسی مختصر خطوط و مفاهیم آنها می پردازیم :
خطوط نازک :
نشانه ###ندگی و ظرافت و حساس بودن هستند .
خطوط ضخیم :
نشانه قدرت و پایداری و استقامت و ###نده نبودن .
خطوط افقی :
خطوط افقی به مانند دراز کشیدن و استراحت کردن و رساندن مفهوم سکوت و آرامش و آرام بودن.
خطوط عمودی :
این خطوط قوی و سفت و سخت هستند و معنی ثبات را می رسانند به خصوص وقتی که ضخیم باشند .
خطوط مورب :
خطوط مورب به معنای #### و حرکت و هیجان می باشند . برای ایجاد هیجان و سرزندگی مورد استفاده قرار می گیرند.
خطوط منحنی :
این خطوط نرمتر از خطوط مستقیم هستند و تغییر و تحولات را به آرامی نشان می دهند . خطوطی آرام و به همراه احساسات .
خطوط زیگزال :
ترکیبی از خطوط مورب که هیجان شور زیاد و گاهی عصبانیت و خطرات و نابودی را می رسانند.

منبع دیزاین مجیک