با سلام آیا روباتی هست پست گذاری کنه انجمن وی بی برای ورد پرس وجود دارد دوستان کسی دارد یا برای فروش هست؟!