سلام
هم psi_whodownloaded رو برای ورژن 4.2.2 می خوام.