لوگوی انعطاف پذیر چیست ؟
یک لوگوی طراحی شده بایددر عین سادگی , قابلیت انعطاف پذیری و تغییر را داشته باشد . لوگوی مناسب و خوب لوگویی است که در طول زمان توانایی تغییرات جزئی را داشته باشد .
فرض بر این میگیریم که شرکتی دارای لوگو میباشد و در گذر زمان فعالیت این شرکت اندکی دچار تغییر می شود و یا فعالیتی از آن شرکت کم میشود و یا فعالیت و خدمات و یا تولیدی بر آن اضافه می شود , در این حالت چکار میشود کرد؟ آیا باید کل لوگو را تغییر بدهیم؟ مسلما تغییر کلی لوگو بجز در موارد خاص جلوه خوشی نخواهد داشت و یک نقطه ضعف به حساب می آید . لوگویی که شرکت با آن شناخته می شود و مشتریان شرکت فوق را با این نماد در ذهن دارند جایز نیست دچار تغییر اساسی شود و باید قسمت های کوچک و جزئی به لوگو اضافه و یا کم شود . یک لوگو باید دارای این قابلیت تغییر پذیری را داشته باشد .
گاها فعالیت برندی نیز تغییری نکرده است ولی به دلایلی نیاز به تغییر لوگو می باشد و یا در یک بازه زمانی و یک محدوده مکانی نیاز به تغییراتی هست . به عنوان مثال در جشنواره های زمستانی و تابستانی و… شاید نیاز به تغییرات در شکل و یا رنگ لوگو باشد که لوگوی مناسب باید چنین قاببلیتی را در خود داشته باشد .
قبلا در مورد قابلیت تغییر اندازه لوگو مفصلا در مبحثی دیگر نوشته ایم که این قابلیت نیز قابلیتی مهم می باشد .
کمپانی بزرگ مثل نایک چندین بار تا به حال در لوگوی خود تغییرات جزئی داشته است و یا لوگوی گوگل را در ایام و مناسبت های خاصی به اشکال مختلف بدون تغییر ماهیت لوگوی اصلی دیده اید .منبع دیزاین مجیک