سلام

چطوری میشه کاری کرد کسی که عضو گروهی نیست نتونه محتوای گروه رو ببینه؟