معانی و مفاهیم اعداد در طراحی لوگو :
قبلا در مورد رنگ در طراحی و خطوط در طراحی مقالاتی نوشته بودیم و اینبار به اعداد در طراحی می پردازیم. استفاده از اعداد در طراحی اهمیت زیادی دارد و هر عدد معمولا نشان دهنده مفهومی می باشد . البته در ملل و فرهنگ های مختلف ممکن است معانی اعداد فرق داشته باشد و اعدادی در برخی فرهنگ ها خوش یمن یا بدشگون به شمار می روند . برخی اعداد در بعضی از ادیان مقدس هستند . به بررسی پیشینه و ذهنیت برخی اعداد در حالت کلی میپردازیم :
صفر
صفر به معنی خالی بودن و بی محتوایی است . صفر نشان دهنده عدم هستی و فقدان کمیت و کیفیت است . در برخی موارد برای نشان دادن خنثی بودن استفاده می شود . هرچند صفر به تنهایی معنی پوچی را می رساند ولی گاها در کنار اعداد دیگر معنای نهایت و برتری را میرساند مانند ۱۰۰ و یا ۲۰
یک
به معنی واحد بودن و تک بودن و در اولین دیدگاه خداوند متعال را به یاد می آورد . استفاده از عدد یک برای بی مانند بودن و واحد بودن مناسب است .
دو
دو نماد باهم بودن و دوری از تنهایی است . دو به عنوان نماد توازن و تعامل و دو گانگی هم می باشد .
سه
عدد سه در برگیرنده واژه همه هست و ابتدا و میانه و انتها دارد . سه نماد تحقق کارها و اهداف و نماد پایان نیز می باشد . بسیار شنیده ایم (تا سه نشه بازی نشه ) و یا پایان بخش یک شروع با شمردن یک دو سه .
چهار
چهار نشان دهنده چهار جهت اصلی، چهارفصل سال، اضلاع مربع، بازوان صلیب، رودخانه های بهشت، چهار عنصر و… است . چهار نماد عدل و برابری و تمامیت است .
چهار نشان اندازه و میزان است .

پنج
پنج در ادیان و فرهنگ های مختلف معانی خاصی دارد و در اکثر فرهنگ ها مقدس است . در اسلام به عنوان نمازهای پنج گانه، پنج ستون دین، پنج تن آل عبا و… دیده می شود و معنای مقدسی دارد. در فرهنگ چینی می توان به پنج عنصر، پنج کوه مقدس و… اشاره نمود. در اعتقادات یونانی، پنج، نماد عشق و ازدواج است.
شش
عدد شش در بسیاری از اعتقادات نماد ضعف و عجز و ناتوانی است . شش نماد شکست است و سرخوردگی . البته در یهودیت و صهیونیست ها این عدد عددی مقدس است و معنای پیروزی را می رساند .
هفت
هفت به معنای تکامل و امنیت و ایمنی است . هفت نیز در بسیاری از ادیان و فرهنگ ها مقدس و به معنی به پایان رساندن استفاده می شود .
هشت
هشت به معنای شادی و گاها نشان دهنده کثرت و فراوانیست .
نه
نه عدد محیط و اطراف است. محیط درونی به ۹۰ و ۳۶۰ درجه تقسیم می شود. خیلی از شمارش ها نیز به ۹ ختم می شوند .

منبع دیزاین مجیک