سلام
من هر جا میگردم فارسی ساز مناسبی برای اسکریپت میهالیسم پیدا نمی کنم
اگر کسی داره بگه