سلام
آیا امکان داره قالبی رو که برای یک سایت طراحی می کنیم تنها فقط بر روی دامنه ی این سایت اجرا بشه؟