وی بولتین این امکان رو داره که برای یکی از مدیران ارشد، چیزی شبیه گزارش کار قابل مشاهده باشه؟ ظاهرا فقط تاپیکهای حذف شده رو از کنترل پنل خودشون میتونن ببینن.