طراحی سایت و متا تگ ها از اصول پایه ای و اساسی در طراحی سایت می باشد که در سئو وب سایت بسیار اثرگذار می باشد. چگونه متا تگ ها موجود در طراحی سایت را مطابق اصول سئو سایت پیاده سازی نماییم.طراحی سایت و متا تگ ها از اصول پایه ای و اساسی در طراحی سایت می باشد که در سئو وب سایت بسیار اثرگذار می باشد. چگونه متا تگ ها موجود در طراحی سایت را مطابق اصول سئو سایت پیاده سازی نماییم. یکی از مهم ترین متا تگ ها، متا تگ description می باشد. هدف اصلی درج متا تگ description جذب کاربر از موتور جستجو به سمت طراحی سایت شما می باشد. متا تگ description در واقع بیانگری توضیحی از صفحه طراحی وب سایت شما خواهد بود. در ادامه به شرح ویژگی هایی که در متا تگ description یا همان توضیحات می بایست رعایت شود می پردازیم.متا تگ description

متا تگ description موجود در صفحات طراحی وب سایت شما می بایست بین 130 تا 155 کاراکتر را دربر داشته باشد. این مقدار کاراکتری است که به واسط موتور جستجو به نمایش گذاشته می شود که به لحاظ سئو سایت مناسب می باشد. توجه داشته باشید که به لحاظ معنایی متا تگ description صفحات طراحی سایت شما ساختار مناسب و بار معنایی را داشته باشد و تنها به فکر درج کلمات کلیدی خود بدون توجه به بار معنای آن نباشید.تناسب متا تگ description با محتوا

متا تگ description ، توضیحی از صفحه طراحی سایت شما خواهد بود پس بنابراین می بایست با محتوا موجود در طراحی وب سایت شما همخوانی داشته باشد. از محتوایات موجود در صفحه طراحی وب سایت خود و یا جمله بندی مشابه برای متا تگ description صفحه طراحی سایت خود استفاده نمایید.تناسب متا تگ description با کلمات کلیدی

توجه داشته باشید که کلمات کلیدی که برای هر صفحه از طراحی سایت خود انتخاب نموده اید را در متا تگ description درج نموده باشید. استفاده از کلمات کلیدی در متا تگ description کمک شایانی در بهینه سازی سایت شما خواهد نمود.طراحی سایت و متا تگ ها