الگوریتم جستجو محلی گوگل از به روز رسانی های جدید گوگل می باشد. براساس الگوریتم جستجو محلی متناسب با آدرس محلی و منطقه ای کاربر صفحه نتایج جستجو به نمایش گذاشته می شود. برای مثال صفحه نتایج جستجو شخصی در تهران با صفحه نتایج جستجو شخصی در اصفهان متفاوت می باشد. الگوریتم جستجو محلی گوگل در راستای کمک هرچه بیشتر به کاربر می باشد.
چه نکاتی را می بایست در طراحی سایت به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از الگوریتم جستجو محلی گوگل رعایت نماییم.
درج نام شهر در تگ عنوان


به یاد داشته باشید که تگ عنوان در جهت بهینه سازی صفحات طراحی سایت شما بسیار موثر می باشند. درج نام شهر و یا حتی خیابان شما در عنوان صفحه می تواند در جستجو محلی سایت شما بسیار موثر عمل نماید.
درج نام شهر در h1


درج نام شهر و یا نام خیابان در h1 که همان نام صفحه طراحی وب سایت شما می باشد می تواند در الگوریتم جستجو محلی گوگل تکمک شایانی به کسب و کار شما نماید.
درج نام شهر در محتوا


با بیان نمودن نام شهر و یا خیابان خود در محتوا و مطالب موجود در صفحه طراحی سایت می تواند در جستجو محلی گوگل رتبه و رنکینگ بالاتری را به طراحی سایت خود اختصاص نمایید.
درج نام شهر در آدرس URL


درج نام شهر ، نام خیابان می تواند در شناساندن موقعیت جغرافیایی شما به گوگل و تاثیر گذاری در الگوریتم جستجو محلی گوگل موثر باشد.


تمامی این نکات به منظور موقعیت یابی گوگل در راستای الگوریتم جستجو محلی گوگل می باشد. تحت این شرایط رقابت شما با دیگر کسب وکارها در وهله اول رقابت در میان شرکت ها هم گروه و هم صنعت شما در موقعیت مکانی و جغرافیایی یکسان می باشد و می توانید با جستجو در میان تعداد محدودتر، رنکینگ و رتبه بالاتری را برای صفحه طراحی سایت خود اختصاص دهید.


معجزه الگوریتم جستجو محلی گوگل