آیا ریسپانسیو بودن و سازگاری طراحی سایت با دستگاه های مختلف در رنکینگ شما در گوگل و سئو سایت تاثیرگذار خواهد بود؟امروزه با گسترش بهره گیری از اینترنت در دستگاه های مختلف، طراحی سایت ریسپانسیو و قابلیت نمایش در موبایل،تبلت و غیره موجب تقویت بازاریابی کسب وکارها خواهد شد. ورود طراحی سایت ریسپانسیو سطح رقابت بازاریابی اینترنتی شرکت ها را از سیستم کامپیوتر به سمت موبایل فراتر خواهد برد. حال این سوال مطرح خواهد شد که بحث طراحی سایت ریسپانسیو در سئو سایت و رنکینگ سایت شما در موتور جستجو گوگل اثر گذار می باشد.


گزارشات حاکی از این موضوع می باشد که جستجو کاربران موتور جستجو گوگل به سمت موبایل در حال پیشرفت می باشد. ترافیک بسیاری جستجوها در موتور جستجو گوگل به واسط موبایل به سمت طراحی سایت شما هدایت می شود. بدین واسط موتور جستجو گوگل بحث ریسپانسیو بودن و طراحی سایت ریسپانسیو که قابلیت نمایش در موبایل را دارا می باشد، را به عنوان فاکتوری در رنکینگ سایت در صفحه نتایج جستجو قرار داده است.بدین واسط در مبحث سئو سایت می بایست به ریسپانسیو بودن و سازگاری طراحی سایت با دیگر دستگاه ها به ویژه موبایل توجه نماییم.
اثر طراحی سایت موبایل در موتور جستجو گوگل


بهینه سازی سایت و نمایش محتوا در قالب سازگار با موبایل می تواند کاربران زیادی را به سمت طراحی سایت شما هدایت نماید. تجربه خوب کاربر در طراحی وب سایت شما به واسط موبایل و یا دیگر دستگاه ها، موجب جلب و تمایل کاربر به جستجو در طراحی سایت شما می شود. اگر طراحی سایت ریسپانسیو را در طراحی وب سایت خود در نظر نگرفته باشید پس می بایست این موضوع را پذیرفته باشید که درصدی از ترافیک و کاربران خود را از دست داده اید زیرا که موتور جستجو گوگل رنکینگ پایین تری را به طراحی سایت شما اختصاص می دهد.

آیا طراحی سایت ریسپانسیو در گوگل تاثیر دارد؟