بهینه سازی کلمات کلیدی سایت


بهینه سازی سایت بر مبنای کلمات کلیدی پروسه است که نیازمند طی زمان می باشد. اعمال این هدف که طراحی سایت خود را براساس تمامی کلمات کلیدی به صورت یکبار و در مدت کوتاه انجام دهید انجام ناپذیر می باشد. بهترین اقدام این می باشد که تمرکز خود را بر روی طیف محدودی از کلمات قرار دهید و در پروسه زمانی بهینه سازی کلمات خود را گسترش دهید.

نقش کلیدی محتوا در سئو سایت


درج کلمات کلیدی در محتوا موجب گام برداشتن به سمت بهینه سازی طراحی سیت می باشد. در نظر داشتن این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد که شما محتوا را برای کاربران تهیه می نمایید فلذا تکرار بیهوده کلمات کلیدی در محتوا موجب عدم تمایل کاربر به خواندن محتوا می شود. فراهم نمودن محتوای جدید و بدون کپی به طور روزانه در سایت، موجب می شود که گوگل متصور این موضوع شود که طراحی سایت ما زنده است.


تعداد بازدید از صفحه طراحی سایت ما موجب می شود که در رنکینگ بالاتری نسبت به دیگر صفحات در موتورجستجو به نمایش گذاشته شود. فلذا تعداد بازدید بیشتر در محتواها به معنای رنکینگ بالاتر می باشد.


درج محتوا در فروم ها وشبکه های اجتماعی به منظور افزایش تعداد بازدید مطالب می باشد. بدست آوردن رنکینگ بالا در موتور جستجو دغدغه خاص کسب وکارها می باشد. اصول سئو در این راستا بهره گیری می شود تا کمکی در بازاریابی اینترنتی کسب وکار نماید.


بهینه سازی کلمات کلیدی سایت