همواره تصورات و باورهای اشتباه در خصوص سئو سایت وجود دارد. این تصورات اشتباه موجب عدم موفق کسب وکارها و افراد در بدست آوردن رنکینگ بالا برای طراحی سایت خواهد شد. فلذا دانستن این باورهای اشتباه در بهبود بازاریابی اینترنتی شما کمک خواهد نمود. در ادامه به اشاره برخی ازین افسانه های اشتباه در خصوص سئو سایت می پردازیم.

اشتباهات و تصورات اشتباه در خصوص مبحث سئو


اکتفا نمودن به انتشار مطالب

این تصور که تنها انتشار مطالب و محتوا در طراحی سایت برای موفقیت کافی می باشد تصور اشتباهی می باشد. انتشار این مطالب در فروم ها و شبکه های اجتماعی موجب قدرت گیری شما خواهد شد و رنکینگ بالاتری را به مطالب شما اختصاص خواهد داد.
تاثیر گوگل آنالیز در ایندکس گذاری

برخی این تصور را دارند که گوگل آنالیز موجب می شود تا گوگل محتوای طراحی سایت را بیشتر کاوش نماید. در حقیقت گوگل آنالیز ابزاری در جهت تحلیل عملکرد سئو سایت و وضعیت طراحی وب سایت می باشد و در کاوش و ایندکس گذاری سریع تر اثری ندارد.
عدم تاثیر ساختار لینک دهی

برخی این تصور اشتباه را دارند که لینک دهی داخلی و ساختار آنها در وضعیت سئو سایت تاثیری ندارند. اما در حقیقت ساختار لینک دهی داخلی و انتشار لینک های مرتبط با کلمات کلیدی موجب تاثیرگذاری در رنکینگ طراحی سایت شما در خصوص کلمات کلیدی خواهد شد. در حقیقت امر شما در طراحی سایت خود محتوا و مطالب را درج نمایید و فعالیت های خود را در این راستا انجام دهید و نگران رنکینگ صفحات نباشید. با انتشار مطالب طراحی سایت در فروم ها و شبکه های اجتماعی موجب تقویت لینک دهی سایت شوید.


افسانه های اشتباه در مورد سئو