WFruit | Fruit Supplier and Wholesale
مشاهده RSS Feed

mr-m4m4d

 1. زن؟؟!!!

  توسط در تاریخ 2011/02/27 در ساعت 12:23 PM
  زن یعنی یک جهان بیچارگی !
  زن یعنی یک بلای خانگی !
  زن یعنی آسمانی بی فروغ !
  زن یعنی هرچه میگوید دروغ !
  زن یعنی شوره زاری بی علف !
  زن یعنی عمر مرد با او تلف !
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده