WFruit | Fruit Supplier and Wholesale
مشاهده RSS Feed

nofan

دوره آموزش مجازی معاهده همکاری ثبت اختراع PCT و حمایت بین المللی اختراع

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 2020/03/19 در ساعت 04:03 PM (47 نمایش ها)
weblogha/nofan/attachments/50306-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-pct-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-tabligh.gif

دوره آموزش مجازی معاهده همکاری ثبت اختراع PCT و حمایت بین المللی اختراع اطلاعات جامعی را در مورد چگونگی حفاظت از اختراعات در سطح بین المللی به مخاطب ارائه میدهد. این دوره تحت نظارت پارک علم و فناوری البرز می باشد و در صورت موفقیت در آزمون، به مخاطبان مدرک از این مرجع صادر خواهد شد.
سر فصل های این دوره مجازی به شرح زیر است:
• تاریخچه نیاز به حمایت بین المللی از اختراعات
• آشنایی با سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO
• آشنایی با انواع حمایت بین المللی از اختراعات
آشنایی با معاهده همکاری Patent Coopertion Treaty
آشنایی با جستجوی اختراعات در پایگاه PatentScope
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت اختراع درPCT
فرآیند ثبت اختراع در PCT
طبقه بندی بین المللی اختراع
تاریخچه سازمان‌ جهانی مالکیت فکری WIPO

احساس نیاز به سازمان‌ جهانی مالکیت فکری WIPO به رویدادی در سال 1873 باز می‌گردد. در این سال نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین‌المللی نوآوری در وین برگزار شد. اغلب مدعوین این نمایشگاه را به دلیل ترس از “سرقت مالکیت فکری” و عدم وجود راهکار بین المللی جهت حمایت از آثارشان در این رویداد شرکت ننمودند. در پی تلاش‌های کارشناسان ده سال بعد کنوانسیون پاریس در سال 1883 برای اولین بار جهت حمایت از دارائی فکری برپا شد و کشورهای عضو برای رسیدن به اهداف مربوطه‌ اداره بین‌المللی ایجاد کردند.

Submit "دوره آموزش مجازی معاهده همکاری ثبت اختراع PCT و حمایت بین المللی اختراع" to Digg Submit "دوره آموزش مجازی معاهده همکاری ثبت اختراع PCT و حمایت بین المللی اختراع" to del.icio.us Submit "دوره آموزش مجازی معاهده همکاری ثبت اختراع PCT و حمایت بین المللی اختراع" to StumbleUpon Submit "دوره آموزش مجازی معاهده همکاری ثبت اختراع PCT و حمایت بین المللی اختراع" to Google

نظرات